Klar med den sista uppgiften

  •  
  • 3900
  • 2
  • 1
  • Swedish 
Dec 17, 2011 03:18
I går kväll skickade jag den sista uppgiften. Äntligen!
Det var en språkvetenskaplig uppsats och jag skrev om det japanska skriftsystemet med en jämförande studie mellan japanska och svenska.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app